Levertijden - Printtechnieken

Grote oplages, klik hier

Gratis verzending in België en Nederland bij bestellingen vanaf € 89,-

UPLOAD JE EIGEN ONTWERP

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn c.q. bij minderjarigheid overeenkomsten te hebben laten medeondertekenen door één van zijn/haar ouders of voogd(en).

1. Eigendomsrecht
De klant waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal. B&Vmedia BV kan nooit op enige wijze daarop worden aangesproken of aansprakelijk gesteld. Door de klant aangeleverde bestanden worden louter gebruikt voor de overeengekomen opdracht tussen B&V Media BV en de klant en voor het onderhouden van de Social Media van CustomDecks.nl. B&Vmedia BV doet niets met de door klanten aangeleverde beeldbestanden buiten de opdracht vanuit commercieel belang, zonder schriftelijke toestemming van de klant. Bij akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geeft u toestemming voor eventueel gebruik van uw gepersonaliseerde product op onze Social Media. 

2. Levertijden
De reguliere leveringstermijnen en verzenddagen die op de sites worden aangegeven, zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Zij kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding. Voor te late levering van orders waarvoor de klant spoedkosten(Spoedtoeslag: 15% met een minimum van € 2,49 en een maximum van € 29,95) betaald, kan B&Vmedia BV aansprakelijk worden gesteld via klantenservice@fotogeschenk.nl. Indien er geen sprake is van een overmachtsituatie (extreme weersomstandigheden, verkeersongevallen, brand..) worden de spoedkosten retour gestort.

3. Annuleren bestelling
Geplaatste orders gaan meteen na betaling in productie. Zodra een order is betaald, kan deze niet meer worden geannuleerd

4. Weigeren bestelling
Fotogeschenk behoudt zich het recht voor bestelde afbeeldingen die naar het oordeel van Fotogeschenk als pornografisch, discriminerend of anderszins schokkend ervaren zouden kunnen worden, te weigeren en niet in productie te nemen. Indien een bestelde afbeelding naar het oordeel van Fotogeschenk een zeer ernstige overtreding van deze voorwaarde betreft, dan behoudt Fotogeschenk zich het recht voor hiervan melding te doen bij bevoegde instanties.

5. Kortingsacties
Alleen de hoogste korting is geldig. Kortingen op kortingen zijn niet mogelijk.

(Gemiste) actiekortingen of codes worden op geen elke wijze gerestitueerd.

Actiecodes / actiekortingen worden nooit in geld uitgekeerd. Indien u een kortingscode vergeet in te voeren en u hebt nog niet betaald, dan kunt u de bestelling opnieuw plaatsen. Hebt u al wel betaald dan kunt u een code t.w.v. de gemiste korting van ons ontvangen die u bij een volgende bestelling kunt gebruiken.

(Rest)waardes van kortingsbonnen / cadeaubonnen worden op geen enkele wijze uitgekeerd.

Losse boncodes die B&Vmedia BV uitgeeft, onder meer via onze Fotogeschenkbonnen, zijn geldig voor alle producten m.u.v. de fotoboeken, fotokalenders en kaarten.


6. Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.


- Customdecks is niet aansprakelijk voor beschadigingen na gebruik
- Customdecks is niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen tussen monitor en de realiteit
- Customdecks is aansprakelijk productiefouten m.b.t. een fout in de graphic
- Customdecks is niet aansprakelijk voor alle soorten breuken in het deck. Alleen voor lengtebreuken is Customdecks aansprakelijk.