0

Algemene Voorwaarden


Alle opdrachten aan alle klanten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn c.q. bij minderjarigheid overeenkomsten te hebben laten medeondertekenen door één van zijn/haar ouders of voogd(en).

1. Aansprakelijkheid
– Custom Decks BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat voor, tijdens of na het gebruik van door Custom Decks geleverde artikelen, dit betreft iedere schade aan materialen, mensen en/of dieren, inclusief alle mogelijke vormen van letselschade, ongeacht de wijze van gebruik.
– Custom Decks BV is niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen tussen monitor en de realiteit
– Custom Decks BV is niet aansprakelijk productiefouten die zijn terug te voeren op het aangeleverde materiaal
– Custom Decks BV is niet aansprakelijk voor alle soorten breuken in het deck.

2. Beeldrechten
De klant waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal. Custom Decks BV kan nooit op enige wijze daarop worden aangesproken of aansprakelijk gesteld. Door de klant aangeleverde bestanden worden louter gebruikt voor de overeengekomen opdracht tussen Custom Decks BV en de klant en voor het onderhouden van de Social Media van Customdecks BV. Custom Decks BV doet niets met de door klanten aangeleverde beeldbestanden buiten de opdracht vanuit commercieel belang, zonder schriftelijke toestemming van de klant.

3. Levertijden
De reguliere leveringstermijnen en verzenddagen die op de sites worden aangegeven, zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Zij kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding.

4. Annuleren bestelling
Geplaatste orders gaan meteen na betaling in productie. Zodra een order is betaald, kan deze niet meer worden geannuleerd

5. Weigeren bestelling
Custom Decks BV behoudt zich het recht voor bestelde afbeeldingen die naar het oordeel van Custom Decks BV als pornografisch, discriminerend of anderszins schokkend ervaren zouden kunnen worden, te weigeren en niet in productie te nemen. Indien een bestelde afbeelding naar het oordeel van Custom Decks BV een zeer ernstige overtreding van deze voorwaarde betreft, dan behoudt Custom Decks BV zich het recht voor hiervan melding te doen bij bevoegde instanties.

6.Kortingsacties
Alleen de hoogste korting is geldig. Kortingen op kortingen zijn niet mogelijk.
(Gemiste) actiekortingen of codes worden op geen elke wijze gerestitueerd. Actiecodes / actiekortingen worden nooit in geld uitgekeerd. Indien u een kortingscode vergeet in te voeren en u hebt nog niet betaald, dan kunt u de bestelling opnieuw plaatsen. Hebt u al wel betaald dan kunt u een code t.w.v. de gemiste korting van ons ontvangen die u bij een volgende bestelling kunt gebruiken. (Rest)waardes van kortingsbonnen / cadeaubonnen worden op geen enkele wijze uitgekeerd.

7. Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr
Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Join de CD community!

Blijf op de hoogte al onze projecten, activiteiten, productonwikkelingen, ontvang kortingen en meer! Volg ons op onze social media en stuur ons een berichtje als je vragen of ideeen hebt!

 

Email (Verplicht veld)

 

cd_website_assets_v1_joinus_phone